WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«13 вересня 2016 року м. Київ, готель «ПРЕЗИДЕНТ» № Питання стр. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України до 13 вересня ...»

РЕЄСТР ПИТАНЬ

засідання Ради адвокатів України

13 вересня 2016 року м. Київ,

готель «ПРЕЗИДЕНТ»

№ Питання стр.

Про діяльність Національної асоціації адвокатів України до 13 вересня

1.

2016 року.

Доповідач: Ізовітова Л.П.

Про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

2.

Про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2016 році.

Доповідач: Гвоздій В.А.

Про Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України до 3.

2020 року.

Доповідач: Петрова Н.І.

Розгляд звернень про надання роз’яснень 4.

Про розгляд звернення адвоката Павлова М.О. з проханням роз’яснити, чи є смерть 4.1.

скаржника у дисциплінарній справі підставою для закриття дисциплінарного провадження на стадії дисциплінарної перевірки/закриття уже порушеної дисциплінарної справи.

Доповідачі: Бляшин М.С., Горощенко Л.В.

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області 4.2.

Прокопчука В.О. щодо надання роз’яснення з питань поновлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Робоча група: Маланюк М.М., Слівінський О.В., Комарницька О.О., Каденко О.О., Репешко П.І., Зажирко Ю.Д.

Про розгляд звернення громадянина Свірського В.С. про надання роз’яснення деяких 4.3.

положень Правил адвокатської етики.

Робоча група: Комарницька О.О., Петрова Н.І., Каденко О.О., Дроздов О.М., Святоцький О.Д.

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області 4.4.

Прокопчука В.О. з проханням роз’яснити, чи відповідає вимогам чинного законодавства допуск громадянина Журавського Є.Б. до складення кваліфікаційного іспиту та отримання ним свідоцтва про складення іспиту, а також з приводу законності підстав для видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування.

Доповідачі: Маланюк М.М., Слівінський О.В., Плескач А.Б.

Про розгляд звернення директора адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма 4.5.

«ДАЦ» Бєліка С.П. про надання роз’яснення та методичних рекомендацій щодо застосування адвокатами права на вилучення речей та документів, передбаченого статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та процедури застосування такого права.

Доповідачі: Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Маланюк М.М.

Розгляд звернень (листів, скарг) з інших питань 5.

Про розгляд звернення адвоката Жерновнікова С.О. з питань врегулювання оплати 5.1.

праці адвокатів.

Доповідачі: Маланюк М.М., Полонський Ю.М.

Про розгляд звернення Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 5.2.

Козьякова С.Ю. про надання пропозицій щодо концептуальних підходів до порядку та методології кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді у Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди.

Про розгляд звернення адвоката Юхно К.О. з проханням роз’яснити, якими документами може підтверджуватися досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення (щонайменше 10 років) в контексті норми, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Доповідачі: Мнишенко І.Є., Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Зажирко Ю.Д., Божик В. І.

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. із 5.3.

проханням ініціювати до Кабінету Міністрів України та Президента України питання щодо внесення змін до Закону України «Про судовий збір» у частині зменшення розміру ставок судового збору.

Доповідачі: Величко Л.Ю., Мнишенко І.Є.

6. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування (розгляд звернень, листів, скарг з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування) Донецька область 6.1.

6.1.1. Про розгляд скарги адвоката Валюха В.О. на рішення Ради адвокатів Донецької області від 29 червня 2016 року про відмову у внесенні його до Реєстру адвокатів – керівників стажування.

–  –  –

6.2.1. Про розгляд скарги громадянки Таранкової І.М. на рішення Ради адвокатів Полтавської області від 26 травня 2016 року про відмову у видачі їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту.

6.2.2. Про розгляд заяви громадянки Таранкової І.М. про надання роз’яснення щодо можливості отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту.

–  –  –

Про розгляд звернення громадянина Ковчежнюка В.М. про надання роз’яснення щодо можливості отримання ним свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту та проходження стажування.

–  –  –

6.4.1. Про розгляд заяви Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. про скасування рішення Ради адвокатів Київської області від 03 червня 2016 року про затвердження «Звіту за результатами перевірки Робочою групою обставин невикористання КДКА Київської області можливості приватизації (викупу) займаного нею приміщення, обґрунтованості укладення договору оренди приміщення, в якому розміщується КДКА Київської області, розміру орендної плати та розміру оплати за охорону приміщення, яке орендує КДКА Київської області».

6.4.2. Про розгляд звернення Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. щодо правомірності надання функцій і повноважень з питань контролю за фінансовогосподарською діяльністю КДКА регіону іншим утворенням – робочим групам, комісіям тощо.

–  –  –

6.6.1. Про результати роботи спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва.

6.6.2. Звернення Голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. з проханням роз’яснити пункт 1 рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 156 «Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва».

–  –  –

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Хмельницької області Вагіної Н.А.

щодо проведення конференції адвокатів Хмельницької області (витяг з протоколу № 7 засідання Ради адвокатів Хмельницької області від 08 червня 2016 року).

–  –  –

Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Сумської області Маслової О.Є. щодо проведення конференції адвокатів Сумської області (рішення Ради адвокатів Сумської області від 22 серпня 2016 року № 8/12).

–  –  –

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. щодо проведення конференції адвокатів Волинської області (рішення Ради адвокатів Волинської області від 02 вересня 2016 року № 1/54-19).

–  –  –

Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Рівненської області Гнатущенка В.І. про надання роз’яснення щодо можливості видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Ярмошику В.Г.

Похожие работы:

«ООО «УФАМЕБЕЛЬ» Спальня «Анжелина» Кровать 1600х2000 Инструкция по сборке Перечень деталей: Поз. Наименование Размеры Кол. Спинка головная в сборе 1 1660х1012 1 Спинка ножная 1610х350 Царга левая 2010х350 Царга правая 2010х350 1 МДФ 5 L = 351мм 2 Комплектующие: Стяжка кроватная Эксцентрик Гвоздь Подпятник Эксцентрик maxi-s...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРЖДАЮ Заместитель Министра образования Российской Федерации _ В.Д. Шадриков «_23»_03 2000 г. Номер государственной регистрации _203 мжд/сп_ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С...»

«ISSN 0002-3272 ЭОЦЕН ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ «НАУКА» АКАДЕМИЯ НАУК СССР ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЭОЦЕН ЗАПАДНОЙ КАМЧАТКИ Труды, вып. 467 Основаны в 1932 году О тветственны й р ед ак то р д о к то р геолого-м ин ералоги чески х наук Е В. Д Е В Я Т К И Н МОСКВА НАУКА” ВВЕДЕНИЕ Камчатка является практически единств...»

«ИАЭ-4203/7 Г.Г. Чекалии К ВОПРОСУ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ ИОНА В ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ Москва 1985 УДК 537.52 Ключевые слов»: ионизация, возбуждение, энергетическая цена нонаРассчитаны энергетические затраты на получение пары ион — электрон из молекулы Н? в оптически прозрачной водородной плазме. Результаты расчет...»

«Тематический план лекций по дисциплине Безопасность жизнедеятельности ВВЕДЕНИЕ. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, термины и определения. Характерные системы человек среда обитания. Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Закон сохранения жиз...»

«СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ Научный руководитель, д.ф-м.н., профессор Рахимов А.Т. подпись, дата (разделы 1-6) Исполнители темы в.н.с., д.ф.-м.н. Суетин Н.В. подпись, дата (разделы 1-6) в.н.с., к.ф.-м.н. Дзбановский Н.Н. подпись, дата (разделы 1-3) в.н.с., к.ф,-м.н. Тимофе...»

«Центральный банк Российской Федерации Департамент банковского регулирования от 20.05.2015 О применении положений Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Б...»

«Рецензии Awad N. G. Orthodoxy in Arabic Terms: A Study of Theodore Abu Qurrah’s Theology in Its Islamic Context. Boston; B.: De Gruyter, 2015 (Judaism, Christianity, and Islam — Tension, Transmission, Transformation; 3). XIII + 466 P. Новое исследование Н. Дж. Авада1 несомненно представляе...»

«10 класс Вариант № 10-1 Максимальная оценка за каждое задание – 10 баллов. При проверке работ оценка снижалась, если не указаны все условия проведения реакций (температура, давление, катализатор, концентрация раствора, кислая, нейтральная или щелочная среда, избыток и др.), а также неправильно расставлены коэффиц...»

«1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Коды Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по компетенций освоения образовательной дисциплине программы способен использовать Знать: основные естественнонаучные знания о...»

 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.