WWW.PDF.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .

2(104)-1367/2016 25 may 2016-c il Gnc hri ...

2(104)-1367/2016

25 may 2016-c il Gnc hri

H Mehtiyev Fikrt dilah olunun sdrliyi v mruzsi il, hakimlr

Rstmov sdulla badulla olu Rzaquliyev amil Qhrman olundan

ibart trkibd,

Mhkm iclasnn katibi Musayev Ryal man olunun katibliyi il,

C un itirak il,

Adam 11 noyabr 2015-c trfindn verilmi ikayt aq mhkm iclasnda baxaraq,

:

ddia , 33.000 ( ) , 500 30 .

Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013)-1678/2015 i mi, 33.000 ( ) , 500 30 msi qt edilmidir.

C hmin qtnamdn apellyasiya ikayti verrk, Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013) ni lv edib, iddian rdd edilmsi bard qtnam xarlmasn xahi etmidir.Adam 11 noyabr 2015-c il (hakim S..Seyfullayev) Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013) ndn cavabdehin verdiyi apellyasiya ikayti qanunla nzrd tutulmu mddt trlmsi sas il geri qaytarlmdr.

C hmin qrardaddan ikayt verrk, ikayti onunla saslandrmdr ki, o qtnamni almamdr. Ona gr d, hmin qrardadn lv edilmsini xahi etmidir.

Adam rayon Mhkmsinin 22 aprel 2016-c il ikayt tmin edilmmi, c msi qrara alnmdr.

Mhkm kollegiyasnn iclasnda itirak edn c ikayti mdafi edrk, ikaytl eyni mzmunlu izahat verib, , o qtnamni ald vaxtdan mddti trmdn 1 ay mddtind apellyasiya ikayti verdiyini, ona gr d, Adam 11 noyabr 2015-c nn lv edilmsini v apellyasiya ikaytinin icraata qbul edilmsini xahi etmidir.

zr iddiaya mhkm iclasnn vaxt v yeri bard mlumat verilmsin baxmayaraq, onlar, mhkm iclasna glmmi, glmmyin sbblri bard mhkmy mlumat vermmilr. Mhkm kollegiyas Azrbaycan Respublikasnn Mlki Prosessual Mcllsinin (bundan sonra-Azrbaycan Respublikasnn MPM-in) 376.2-ci maddsin sasn hazrki vziyytd onlarn itirak olmadan i baxlmasn mmkn hesab etmidir.

, , , i , trfinn verilmi ikayt tmin edilmli, Adam 11 noyabr 2015-c v onunla bal 22 aprel 2016-c lar lv edilmli, c nun Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013) ndn verdiyi apellyasiya ikayti apellyasiya icraatna qbul edilmlidir.

Azrbaycan Respublikas - 372.7-ci maddsin sasn, apellyasiya instansiyas mhkmsi ikaytin dlillrindn asl olmayaraq, mhkmnin maddi v prosessual hquq normalarna riayt etmsini yoxlayr.

Birinci instansiya mhkmsi gldiyi nticni onunla saslandrmdr ki, Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013)-1678/2015 ndn xeyli mddt kemi v apellyasiya ikayti verm mddti trlmdr. Birinci instansiya mhkmsi gldiyi nticnin hquqi sas kimi Azrbaycan Respublikas MPM-in 360 v 130.1-ci maddn istinad etmidir.

Mhkm kollegiyas birinci instansiya mhkmsinin gldiyi hmin ntic il razlamr v aadaklar qeyd edir.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 357.1-ci maddsin sasn, Azrbaycan Respublikasnn birinci instansiya mhkmlri trfindn qbul olunmu qanuni qvvy minmmi qtnam v qrardadlardan, hmin Mclld nzrd tutulmu hallar istisna olmaqla, trflr, nc xslr, xsusi icraat ilrind rizilr v maraql xslr apellyasiya ikayti ver bilr.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 360- , () 1 .

Avropa nsan Hquqlar Mhkmsinin Miraqall Eskolano v digrlrinin spaniyaya qar i zr 25 yanvar 2000-ci il tarixli qrarnda bel nticy glmidir ki, atlmal olan formal addmlar v ikaytlrin verilmsi n riayt edilmli olan mddt mhdudiyytlrini tnzimlyn qaydalar dalt mhakimsinin lazmi qaydada hyata keirilmsinin v xsusi il hquqi myynlik prinsipi il uyunluunun tmin edilmsi mqsdini dayr. Mhkm mbahissi zr trflr bu qaydalarn ttbiq edilmsini nzr almaldr.

Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013) nin trflr, o cmldn, cavabdeh na rsmi qaydada tqdim olunmas (alnmas) bard he bir sbut yoxdur.

baxan birinci instansiya mhkmsi qrardadlarnda qtnamnin surti cavabdeh tqdim edilmsin istinad edrk apellyasiya ikayti verilmsi mddtinin zrsz sbbdn trlmsi v ona gr d xahiin tmin edil bilmmsini gstrsd, lakin, cavabdeh qtnamnin surtinin tqdim olunmas (alnmas) bard he bir sbut olmamasn nzr almadan Azrbaycan Respublikas MPM-in 130.1-ci maddsini tbiq edrk qanunla myyn edilmi, mddt kedikdn sonra prosessual hrktlri etmk hququnun kemsi nticsin glmidir.

Mhkm kollegiyas bel nticy glir ki, birinci instansiya mhkmsi Azrbaycan Respublikas MPM-in 130.1-ci maddsini hazrk hala dzgn tbiq etmmidir.

Bundan lav mhkm kollegiyas mhkm sndlrin rsmi qaydada tqdim edilmsi mslsi il bal aadaklar qeyt etmyi zruri hesab edir.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 134.5-ci maddsi birinci instansiya mhkmsinin, apellyasiya v kassasiya mhkmlrinin aktlarn id itirak edn xslr rsmi qaydada verilmsini tlb edir.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 135.1-ci maddsin sasn, Bu Mcllnin 134-c maddsind sadalanan mhkm sndlri Pot haqqnda

Azrbaycan Respublikasnn Qanununda nzrd tutulmu sifarili pot gndrii (mktubu) il atdrlr. Zruri hallarda mhkm sndinin atdrlmas hakim trfindn mhkm iisin taprla v ya id itirak edn xsin razl il hmin xs hval edil bilr.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 135.2-ci maddsin sasn, mhkm sndlri mhkmy qaytarlmal olan, formas mvafiq qaydada tsdiq edilmi qbz v ya sndin ktyn imza etdirilmkl, nvan sahibin rabit orqanlar, yaxud mhkm sndlrinin atdrlmas taprlm xslr trfindn xsn verilir. Hquqi xs nvanlanm mhkm sndlri mvafiq vzifli xs qbz v ya sndin ktyn imza etdirilmkl verilir. Mhkm sndlrinin rsmi qaydada verilmsi mhkmd d hyata keiril bilr.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 135.3-c maddsin sasn mhkm sndlrinin atdrlmas vzifsi zrin dn xs nvan sahibini onun yaad, yaxud ildiyi yer zr tapmadqda, hmin sndlr nvan sahibi il birlikd yaayan yetkinlik yana atm ail zvlrindn birin (onlarn razl il), onlar olmadqda mvafiq icra hakimiyyti orqanna, nvan sahibinin yaad yer zr yerli znidar orqanna, yaxud onun ildiyi yer zr mdiriyyt verilir. nvan sahibinin vzin mhkm sndlrini qbul etmi xs qbzd v ya sndin ktynd z soyadn, adn, atasnn adn, nvan sahibin mnasibtini v ya tutduu vzifni gstrmli v imkan olan kimi mhkm sndlrini nvan sahibin vermlidir.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 135.4-c maddsin sasn mhkm sndlrinin atdrlmas vzifsi zrin dn rabit orqanlar, yaxud mhkm sndlrinin atdrlmas taprlm xslr bunu mhkm sndlrini aldqlar tarixdn sonra gln gndn gec olmayaraq yerin yetirmli v mhkm sndlrinin atdrlmas bard bir gn mddtind mhkmy xbr vermlidirlr.

Azrbaycan Respublikas MPM-in 135.5-ci maddsin sasn, bu Mcllnin 135.2-ci v 135.3-c maddlrind nzrd tutulmu hallarda mhkm sndi rsmi qaydada verilmi hesab edilir.

Grndy kimi qanunverciliyin gstrdiyi qaydada mhkm sndi rsmi qaydada tqdim edilmmidir.

Odur ki, mhkm kollegiyas hesab edir ki, trfinn verilmi ikayt tmin edilmli, Adam 11 noyabr 2015-c v onunla bal 22 aprel 2016-c lar lv edilmli, c nun Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013)-1678/2015 ndn verdiyi apellyasiya ikayti apellyasiya icraatna qbul edilmlidir.

Bellikl, mhkm kollegiyas rh olunanlar v Azrbaycan Respublikas MPM-in 264, 396, 398, 400 v 405-407-ci maddlrini rhbr tutaraq,

QRARA ALDI:

C ikayti tmin edilsin.

Adam 11 noyabr 2015-c v onunla bal 22 aprel 2016-c lar lv edilsin.

C nun Adam 27 avqust 2015-i il tarixli, 2(013)-1678/2015 ndn verdiyi apellyasiya ikayti icraata qbul edilsin v apellyasiya ikaytin baxlmas n mlki i Gnc Apellyasiya hkmsinin Mlki Kllegiyasna verilsin.

.

10 K .

   

- 2(13)-1678\2015

: 27 2015-

:

, 33.000 ( ) , 500 30 .

, . - 185.5- .

, - , , . 35000 6 22 2014- . 6 26 2014- , 01 2014- . 01 2014- . , 3 . 01 2015- . . 2 33.000 01 2015- . 2015- , , .

448.1- - , . 448.2- .

1096- ( ()) () ( ) ( ) ( ) .

1097- ( ) () , .

21.1- , , .

21.2- , ( ) ( ) .

, - ,

33.000 , 33.000 , , 500 30 .

, 33.000 ( ) , 500 30 .

, , , .

, , , . 35000 6 22 2014- . 6 26 2014- , 01 2014 . 01 2014- . , 3 . 01 2015- . . 2

33.000 01 2015- .

2015- , , .

22 2014- , 35.000 .

26 2014 , 01 2014- 01 2015- , , .

21.1- , , .

21.2- , ( ) ( ) .

448.1- - , . 448.2- .

739.1- , ( ) ( ) , ( ) .

739.2- , , .

1096- ( ()) () ( ) ( ) ( ) .

1097- ( ) () , .

- 14.2- .

-77.1- .

, , , 33.000 ( ) , 500 30 .

- 216, 220, 227, 233-237-

:

.

33.000 ( ) , 500 30 .

1 // . >>  - .
:

Abercade. RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET MAGAZINE. www.oilworld.ru. : http://www.oilworld.ru/news.php?view=72758. : 26.06.09 ...

, , 2012 94(477.6)+94(477)+94(470+571) 3(4 ) -20 .., .. , , . 2012. ...

i , -3098 ~T*1Y* ^ yi . . . . . 1979 . . . . . : , ...

.. 13 - .. , - .. . : 1...

16- , . : , 4-.: : , / , / , / , / . / , / ...

550.34/550.348.098:551.1/.4+528.77(571.65) .. (- - ; e-mail: vazhenin@neisri.ru) ...

, : 1. : -01, 2 500 000 ( ...

- Ż , () 3, 2014 http://publ.naukovedenie.ru : publis...

28 24 2014 : .. . 2014.: 1. 2. ...
 
<<     |    
2017 www.pdf.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .